Hướng dẫn cách test trên máy Brother

(03:00 |@ 02/24/2014)

C1: Bấm liên tiếp 3 lần vào nút "Go"

C2: Tắt nguồn máy in giữ nút "Go" khi cả 3 đèn đều sáng nhả tay nút "Go" 

sau đó bấm nhả tiếp nút "Go" 1 lần nữa là được

Tags Không có
Đang tải...
Haitrieu Nguyen Cong ty thiet ke website Creative Vietnam