Hướng dẫn cách test trên máy Brother

(03:00 |@ 02/24/2014)

C1: Bấm liên tiếp 3 lần vào nút "Go"

C2: Tắt nguồn máy in giữ nút "Go" khi cả 3 đèn đều sáng nhả tay nút "Go" 

sau đó bấm nhả tiếp nút "Go" 1 lần nữa là được

Tags Không có
Đang tải...
Haitrieu Nguyen Công ty thiết kế website Creative Việt Nam. Cng ty Thnh Nam chuyn sửa my in, đổ mực my in, do muc may in tại H Nội.