Banner Flash
 

Lỗi báo đèn đỏ thường gặp trên máy in hóa đơn máy in mã vạch máy in bill Xprinter

(00:00 |@ 11/11/2023)


Đây là chế độ bình thường
Máy không bình thường hoặc in ra có dạng

Hoặc báo đèn đỏ

KHẮC PHỤC

Tắt nguồn máy in giữ nút đèn trên máy in bật nguồn máy in vẫn giữ nút đèn trên máy in đến khi đèn trên máy in sáng nhấp nháy thì thả ra lúc này máy sẽ kéo giấy một vài trang trắng là được 

 

 
Tags Không có
Đang tải...
Haitrieu Nguyen Cong ty thiet ke website Creative Vietnam